white triangle
BACK

Säkra lokaler när Mindpark testar Lumenizer 300

Released
2021-05-30

Med Lumenizer 300 blir Mindparks co-working space, café och evenemangslokaler återigen säkra för människor att vistas i.

Mindpark Helsingborg kännetecknas av öppna ytor där de som hyr plats och besökare kan mötas. När nu Lumenizer 300 är installerad minimeras spridningen av virus och bakterier på dessa ytor. Totalt tre lampor har satts upp i lokalerna på platser där mycket människor är i rörelse. Två lampor installerades i det gemensamma utrymmet för reception och matsal, och en i ett konferensrum. Varje installation tog ungefär 10 minuter.

– Intresset för Lumenizer 300 är väldigt stort, våra besökare tycker att det är jättebra att vi har dem uppe. Folk har en annan inställning till virus, bakterier och desinfektion idag än för ett och ett halvt år sedan, säger Helene Tigerström på Mindpark Helsingborg.

– Tack vare Lumenizer har vi en extra trygghet i vårt receptionsområde, och ett av våra konferensrum har blivit ett safe room som är totalt desinficerat. Det ligger i vår natur att alltid vilja testa nya tekniska innovationer, så det här känns helt i linje med våra värderingar som företag.

Mindpark har prisats som Nordens bästa coworking space av Nordic Startup Awards och blivit utsett till ett av de elva mest exotiska kontorskollektiven i världen. Totalt finns fyra studios i Malmö, Helsingborg och Lund, och Mindpark Helsingborg blir först ut att installera Lumenizer 300.